კვირიკაშვილი: ევროკავშირის წარმომადგენელმა პენიტენციურ დაწესებულებებში გატარებული რეფორმები ექსპორტზე გასატანთა შორის დაასახელა
კვირიკაშვილი: ევროკავშირის წარმომადგენელმა პენიტენციურ დაწესებულებებში გატარებული რეფორმები ექსპორტზე გასატანთა შორის დაასახელა
×