გიორგი გახარია: „რეფერირების სისტემა უბრალოდ არ მუშაობს და 14 წლამდე ბავშვები უყურადღებოდ არიან დარჩენილები“
გიორგი გახარია: „რეფერირების სისტემა უბრალოდ არ მუშაობს და 14 წლამდე ბავშვები  უყურადღებოდ არიან დარჩენილები“
×