„მე ვარ იმის გარანტი, რომ თქვენს თავისუფლებას არაფერი დაემუქრება“
„მე ვარ იმის გარანტი, რომ თქვენს თავისუფლებას არაფერი დაემუქრება“
×