„8-ბალიანი მიწისძვრის შემთხვევაში თბილისისაგან აღარაფერი დარჩება!“
„8-ბალიანი მიწისძვრის შემთხვევაში თბილისისაგან აღარაფერი დარჩება!“
×