უცხოელის მიერ ნაცემ არასრულწლოვანს, შესაძლოა, ოპერაცია დასჭირდეს
უცხოელის მიერ ნაცემ არასრულწლოვანს, შესაძლოა, ოპერაცია დასჭირდეს
×