რეზერვისტს კომპენსაციის და სტიპენდიის მიღების უფლება შეუნარჩუნდება
კალენდარი
×