კოტე იოსელიანი: ქრისტეს თავის დროს ჩაუდეს ფულით სავსე ქისა და ისე დაიჭირეს
კოტე იოსელიანი: ქრისტეს თავის დროს ჩაუდეს ფულით სავსე ქისა და ისე დაიჭირეს
კალენდარი
×