პრეზიდენტი: ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მაუწყებელის სარეკლამო ბაზარზე შესვლა მედიამრავალფეროვნებას დააზარალებს
კალენდარი
×