2006 წლის 1 აპრილამდე გაცემულ მართვის მოწმობას იურიდიული ძალა უნარჩუნდება
კალენდარი
×