საჯარო მოხელე პრემიის ნაცვლად ფულად ჯილდოს მიიღებს
×