მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ტრენინგების ციკლი დასრულდა
×