სტიქიის ზონაში ცეცხლის გავრცელების არეალი შემცირებულია
სტიქიის ზონაში ცეცხლის გავრცელების არეალი შემცირებულია
×