„ფონდმა ნატახტარმა“ და „კოალიციამ ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის“ ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისა და მათი უფლებების დაცვის მიზნით, სპეციალური პროგრამა შეიმუშავეს
„ფონდმა ნატახტარმა“ და „კოალიციამ ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის“ ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისა და მათი უფლებების დაცვის მიზნით, სპეციალური პროგრამა შეიმუშავეს
კალენდარი
×