1 ივლისიდან, გაზზე მომუშავე შეუმოწმებელი ავტომობილები10-15 ქულით დაჯარიმდებიან
1 ივლისიდან, გაზზე მომუშავე შეუმოწმებელი ავტომობილები10-15 ქულით დაჯარიმდებიან
×