„დედამიწის საათთან” დაკავშირებით, მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობებში ელექტროენერგია გამოირთვება
„დედამიწის საათთან” დაკავშირებით, მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობებში ელექტროენერგია გამოირთვება
×