საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებულების შრომითი უფლებების დასაცავად, კიდევ ერთი აქცია გაიმართება
საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებულების შრომითი უფლებების დასაცავად, კიდევ ერთი აქცია გაიმართება
×