სახალხო დამცველი სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დისკრედიტაციად აფასებს
სახალხო დამცველი სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დისკრედიტაციად აფასებს
×