რეგიონული სასწრაფოს ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის პირველადი დახმარების ტრენინგი ჩატარდა
რეგიონული სასწრაფოს ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის პირველადი დახმარების ტრენინგი ჩატარდა
×