საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ოპტიმიზაციის პროცესი დასრულებულია
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში  ოპტიმიზაციის პროცესი დასრულებულია
×