ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, საქართველოდან წარდგენილმა ვერც ერთმა კანდიდატმა საკმარისი ხმა ვერ მიიღო
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, საქართველოდან წარდგენილმა ვერც ერთმა კანდიდატმა საკმარისი ხმა ვერ მიიღო
კალენდარი
×