ჰერმანი: მიგრაცია ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა და ევროკავშირი ამ მიმართულებით, საქართველოს როლითაა დაინტერესებული
ჰერმანი: მიგრაცია ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა და ევროკავშირი ამ მიმართულებით, საქართველოს როლითაა დაინტერესებული
×