50 ეკომიგრანტ ოჯახს ბინები გადაეცა
50 ეკომიგრანტ ოჯახს ბინები გადაეცა
×