საბანკო სექტორის ნაწილი მთავრობის სავალუტო რისკების დაზღვევისთვის მთავრობის ინიციატივას მიესალმება
საბანკო სექტორის ნაწილი მთავრობის სავალუტო რისკების დაზღვევისთვის მთავრობის ინიციატივას მიესალმება
×