ვიქტორ დოლიძე: ანგარიში ხაზს უსვამს ჩვენს კიდევ უფრო დაახლოებას ევროკავშირთან
ვიქტორ დოლიძე: ანგარიში ხაზს უსვამს ჩვენს კიდევ უფრო დაახლოებას ევროკავშირთან
×