თავდაცვის კომიტეტი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების საკითხზე მსჯელობას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს
თავდაცვის კომიტეტი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების საკითხზე მსჯელობას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს
×