თბილისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს
თბილისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს
×