გიორგი კვირიკაშვილი: იგეგმება გარკვეული რეგულაციები ლარის დასტაბილურების კუთხით
გიორგი კვირიკაშვილი: იგეგმება გარკვეული რეგულაციები ლარის დასტაბილურების კუთხით
×