პირველად საქართველოში, „ვეფხისტყაოსანი“ გრაფიკული რომანის სახით გამოიცა
პირველად საქართველოში, „ვეფხისტყაოსანი“ გრაფიკული რომანის სახით გამოიცა
×