ახალი საირიგაციო ქსელით მერეთის სოფლები ისარგებლებენ
ახალი საირიგაციო ქსელით მერეთის სოფლები ისარგებლებენ
×