ბოკუჩავა: მთაწმინდის ამომრჩევლისთვის შეურაცხმყოფელია, რომ თურმე, მათ მესამე კვირაა ხელი არ დაუბანიათ
ბოკუჩავა: მთაწმინდის ამომრჩევლისთვის შეურაცხმყოფელია, რომ თურმე, მათ მესამე კვირაა ხელი არ დაუბანიათ
×