ბათუმის საოლქო კომისიის ინფორმაციით, თავმჯდომარეებს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდათ
×