ბათუმში სოციალური სახლის მშენებლობაზე დასაქმებული პირები შრომის ანაზღაურებას ითხოვენ
×