ყიზილაჯლოს 48-ე საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის პროცესი მიმდინარეობს
×