მაჭავარიანი: ხელისუფლება არჩევნებს ვერ გააყალბებს, რადგან გაყალბების მექანიზმი არ არსებობს
მაჭავარიანი: ხელისუფლება არჩევნებს ვერ გააყალბებს, რადგან გაყალბების მექანიზმი არ არსებობს
×