პრეზიდენტი: მივიდეთ არჩევნებზე და ქვეყნის მომავალზე პასუხისმგებლობა ავიღოთ
პრეზიდენტი: მივიდეთ არჩევნებზე და ქვეყნის მომავალზე პასუხისმგებლობა ავიღოთ
×