პრემიერის განცხადებით, აღმაშენებელზე უძრავი ქონების ფასი გახუთმაგებულია
პრემიერის განცხადებით, აღმაშენებელზე უძრავი ქონების ფასი გახუთმაგებულია
×