ხიდაშელი ივანიშვილს: მოიხდით ბოდიშს იმ საძაგლობებისთვის, რომელიც იკადრეთ 
ხიდაშელი ივანიშვილს: მოიხდით ბოდიშს იმ საძაგლობებისთვის, რომელიც იკადრეთ 
×