მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარემონტო–სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრულდება
მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარემონტო–სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრულდება
×